Kalite Anlayışımız

Firmamız her türlü şirket etkinliklerini küresel çevrenin korunması sorumluluğu içerisinde gerçekleştirmenin tam bilincindedir.

* İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak hizmetlerimizin tüm aşamalarında kalite, çevre ve emniyet kurallarına ilgili kanun ve yönetmelikleri dikkate alarak tam manası ile uymak,

* İş yaptığımız kurumlara, Taşeronlarımıza, Diğer Müşterilerimize ve çalışan personelimize karşı daima adil ve dürüst olmak ve Çevresel verim ve kaliteyi geliştirmek için işveren, devlet kuruluşları, araştırma enstitüleri ve halkla işbirliği yapmak

* Her zaman doğruyu yapmak ve sürekli gelişme ile firmanın rekabet gücünü arttırmak,

* Hizmet sürecinde kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak ve olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetler ile kalitede sürekliliği sağlamak,

* Sektörel gelişmeleri takip ederek, çağdaş uygulamaları hizmet kalitesine yansıtmak,

* Tüm faaliyetlerimizde, ekip çalışmasını esas tutmak ve yüksek motivasyon sağlamak,

* Tüm birimlerimizdeki çalışmaları çevre koruma bilinci ile sürdürmek

firmamızın kalite ve çevre politikalarıdır.